Místo
Nový Jičín
Země
Česká republika
Seznam referencí
Řízení systému vytápění a klimatizace ve výrobním závodě společnosti Visteon-Autopal, s. r. o.

Visteon je globálním lídrem v oblasti dodávek pro automobilový průmysl. V roce 2015 tato společnost vybudovala v lokalitě CT Park Nový Jičín na severní Moravě výrobní závod a technické centrum klimatizačních zařízení. Implementace systému řízení a vizualizace vytápění a klimatizace ve výrobním závodě společnosti Visteon-Autopal se ujal dlouholetý systémový integrátor, společnost EV COMP, který použil náš řídicí systém Tecomat Foxtrot. Dále se na projektu podílela společnost GEOVAP, která dodala hardware řídicího systému Foxtrot a zpracovala vizualizaci projektu ve SCADA/HMI systému Reliance 4.

Řídicí systém je tvořen našim systémem Tecomat Foxtrot, který je instalován v 6 rozvaděčích rozmístěných v objektu výrobního závodu a řídí:

  • 12 vzduchotechnických jednotek
  • odtah z výrobních prostor
  • kotelnu
  • kompresorovnu
  • klimatizační jednotky v administrativních prostorách prostřednictvím komunikačního protokolu Modbus
  •  měření energií (zemní plyn, voda, elektřina)

Systém je do budoucna připraven na připojení dalších vzduchotechnických jednotek (Sahara). Veškerá data z řídicího systému jsou předávána na dispečerský počítač, na kterém je nainstalován runtime modul Reliance 4 Control Server. SCADA systém Reliance umožňuje obsluze prostřednictvím vizualizačních obrazovek sledovat stav jednotlivých technologických celků, nastavovat parametry, monitorovat alarmová hlášení a prohlížet historická data pomocí grafů či tabulkových sestav. Rovněž je využíván tenký klient Reliance 4 Web Client, který umožňuje správci objektu přístup k vizualizaci a datům prostřednictvím tabletu.

Další ukázky