1.
Vyjímečný systém

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je na trhu výjimečný kombinací centrálního řídicího systému mezinárodního standardu PLC dle ČSN EN 61131, vlastní proprietální dvouvodičové instalační sběrnicí CIB – Common Installation Bus®, integrovaného ethernet portu, sériových portů a integrovanou velkokapacitní pamětí až 32GB pro ukládání velkého množství dat a uživatelských WEB stránek. Integrovaný WEB server a volně programovatelné vlastní vestavěné WEB stránky přímo spojené se všemi měřenými a ovládanými veličinami a zároveň malá vlastní spotřeba kolem 2W ze systému Foxtrot dělají ideální základ pro vybudování univerzálního jádra moderní digitální domácnosti a významně šetří energetické zdroje jednak samotným principem řízení energií v řízených objektech (vytápění, chlazení, rekuperace, zamezení plýtvání zdroji a jejich optimální řízení), a potom také samotnou minimální spotřebou centrálního modulu, zmiňované 2W, což je řádově nesrovnatelně méně než většina systémů inteligentního řízení budov, založená na řešení PC server, který má řádově výrazně větší trvalou spotřebu.

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je nástrojem pro projektové, elektro-instalační, integrátorské a programátorské firmy, které jsou schopny samy na jeho základě zákazníkovi vytvořit řešení na míru, uzpůsobit mu logiku a grafiku ovládání přes vypínače, ovladače, TV či mobilní telefon nebo dnes populární tablety zároveň. Jsou schopny mu vyřešit jakékoliv kombinace zdrojů a spotřebičů tepla, chlazení, fotovoltaiky nebo i větrné elektrárny. V tom se výrazně odlišuje od všech produktů na trhu automatizace budov, kdy každý řídicí systém je zaměřen na více či méně technologií, ale pro řízení všech dnes běžných technologií v domech v jednom centrálním systému se potřebují konkurenční systémy doplnit o další systémy, a mnohokrát pak je to právě Tecomat Foxtrot, jímž jsou tyto většinou zahraniční řídicí systémy doplňovány. Jedná se např. o systémy Lutron, AMX, Control4 či Cue. Některé společnosti nabízejí Tecomat Foxtrot jako celek nebo jeho hardware pod vlastním názvem a značkou na trhu, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Tecomat Foxtrot je navržen právě tak, aby jej mohli nasazovat realizační firmy kdekoliv na světě. Systém je pojat jako globální produkt, podporuje jazykové verze, především angličtinu a ruštinu, ale ve světě jím jsou realizovány také aplikace například v hebrejštině.

2.
Průmyslové kořeny, robustnost a dlouhá životnost

Základ systému Tecomat Foxtrot je průmyslový. Na trh je uváděn pro různé obory automatizace – průmyslová automatizace, měření a regulace, automatizace budov, inteligentní domy, vždy jako spolehlivé průmyslové PLC. To znamená, že se jedná o mimořádně spolehlivý a odolný produkt s výjimečně dlouhou životností, což v oblasti řízení v libovolných oborech ocení každý uživatel. Například na trhu automatizace budov a inteligentních domů to je nezanedbatelná výhoda.

Tak jako neřešíme životnost produktů v našem rozvaděči, protože je značná, tak stejnou životnost představuje i systém Foxtrot, která několikanásobně převyšuje životnost obvyklých ovládacích zařízení v budovách, jako jsou vypínače, ovladače či dotykové a ovládací panely. Dlouhou životností a spolehlivostí výrazně převyšuje systémy, které se nepoužívají v průmyslu a jsou navrženy jako běžná spotřební elektronika, tedy jako spotřební zboží.

3.
Otevřený systém

Systém Tecomat Foxtrot je otevřený. To je jedinečná výhoda pro v podstatě neomezené použití v řízení libovolných technologií kdekoliv na světě. Přes integrovaný ethernet port jsou data obousměrně dostupná řadou standardizovaných protokolů, takže může sloužit nejenom jako řídicí prvek, ale také jako komunikační a datový uzel a spojovat daty nebo i řídit objekty či technologie vzdálené od sebe i tisíce kilometrů. Proto může Foxtrot řídit malý byt či domek stejně jako velký hotel, administrativní budovu nebo rozsáhlý residentní komplex, ale stejně tak může propojit objekty tisíce kilometrů vzdálené do jednoho systému. Použitá technologie přístupu přes WEB stránky dělá systém Foxtrot nadčasový, protože je kompatibilní s téměř všemi platformami PC, smartphone, tabletů, chytrých TV s webovými prohlížeči a dalšími. Funguje s prohlížeči Internet Explorer, Firefox, Opera Safari, provozovanými pod operačními systémy Windows, Linux, iOS, Android, Bada, a dalšími. Díky výše uvedeným vlastnostem umožňuje výjimečnou flexibilitu v řešení individuálních i opakovatelných projektů v oblasti tzv. inteligentních domů a automatizace budov, které se v současné době bouřlivě rozvíjí. Jednoznačným trendem je integrace dosud oddělených částí technického zařízení budov do jednotné struktury s možností dálkového přístupu, dálkového ovládání a dálkové správy. Dálková správa je z hlediska dlouhé perspektivy používání jednou z nejdůležitějších vlastností: zákazník má jistotu, že se svým systémem v případě změn v budoucnu nezůstane sám. Systém Tecomat Foxtrot jako takový je stavebnicí, přizpůsobitelnou a rozšiřitelnou přesně na míru každého projektu počtem i typem sensorů a aktorů, nebo jinými slovy vstupů a výstupů dvoustavových nebo spojitých. Svým mechanickým provedením je sytém modulární a je kompatibilní s moduly klasických jističů. Je určen do zástavby v technickém zázemí domu a lze jej instalovat do běžných jističových rozvodnic na DIN lištu.

4.
Volná topologie systému

Propojení centrálního modulu systému Tecomat Foxtrot s ostatními prvky lze projektovat s centralizovanou kabeláží, kdy všechny vstupy a výstupy jsou soustředěny do jednoho či více rozvaděčů, odkud vedou snímací a ovládací kabely hvězdicově ke každému vypínači, světlu, žaluzii, ovládané zásuvce apod. Protože ale systém je sběrnicový, je možno jej projektovat s distribuovanými aktory a sensory po 2 vodičové sběrnici CIB délky až 400m. Sběrnici je možno libovolně větvit a nepotřebuje na svém konci žádné zakončovací prvky. Oba způsoby lze libovolně kombinovat.

Nedílnou součástí jsou i rozšiřovací moduly v provedení do rozvaděče, moduly pro vestavbu do běžné instalační krabice nebo pod kryt jiného zařízení, moduly s vysokým krytím IP-65 a moduly určené do interiéru, především vícenásobné vypínače v designech zavedených firem, čidla teploty, vlhkosti, kouře, CO2 apod, prvky na nastavení žádané teploty, snímače osvětlení nebo IR přijímače pro ovládání klimatizací nebo AV techniky.

5.
Sběrnicové i bezdrátové řešení v jednom systému

K centrální jednotce systému Tecomat Foxtrot lze připojit mimo kabelem připojovaných prvků i bezdrátové moduly řady RFox. Tím lze vytvořit až 4 vlastní bezdrátové síťě, kdy ke každému masteru sítě lze připárovat až 64 bezdrátových modulů, kterými mohou být např. klíčenka, čidlo teploty, vlhkost, CO2, ovládací hlavice na radiátory, apod. Při samotném programování či parametrizování systému nerozlišujeme, jak jsou moduly v systému připojeny (zda vodiči či bezdrátově), ale jen pracujeme s logikou ovládání a jejich funkcemi.

6.
Ovládání systému

Směrem k uživateli centrální jednotka systému Tecomat Foxtrot disponuje jak klasickými vypínači na stěně, tak i ovládacími zařízeními připojovanými přes IP port. Mohou jimi být počítač, klasická televize, AV multimediální systém jiného výrobce, nástěnný dotykový panel nebo jakýkoliv prohlížeč ve smartphone, v tabletu, nebo v počítači, kdekoliv z internetu.

7.
Komunikace

Velmi důležité jsou komunikační schopnosti Foxtrotu na úrovni sériových portů a ethernet/internet portu. Tyto komunikace jsou důležité pro spojení s jinými „chytrými“ zařízeními v domě, jako jsou homologované zabezpečovací systémy (DSC, Tecnoalarm, Galaxy, Paradox), kamerové systémy (IP kamery), přístupové systémy (vrátníky, čtečky RFID zámky karet, Assa Abloy). Pro komunikace s tepelnými čerpadly (např. Nukleon, PZP, AC Heating, ACOND, Regulus, Neota), s plynovými kotli (OpenTherm), systémy ventilace a rekuperace, klimatizačními jednotkami (např. LG, Samsung, CoolMaster) s osvětlovacími a žaluziovými systémy (LUTRON) a také komunikace s domácími spotřebiči (např. Miele). Audiovizuální systémy se také často propojují s Foxtrotem k završení jednotného ovládání inteligentního domu (Control4, AMX, Bang&Olufsen).

Systém je dostatečně otevřený i na to, aby se přes příslušné rozhraní propojil i s jinými systémy zavedenými v oblasti inteligentních budov, především se systémem KNX, a tímto připojení přinese k systému KNX veškeré výhody centrálního řízení, funkcí a komunikace do venkovního světa.

8.
Smart Metering

Systém disponuje čítači pro odečet pulsů z měřičů tepla, je vybaven komunikačními převodníky pro čtení chytrých měřičů energií přes M-Bus, v přípravě je čtení bezdrátových měřičů přes Wireless M-bus protokol. Tím se systémy uživatelům systému Tecomat Foxtrot nabízejí nástroje pro efektivní kontrolu nad spotřebou a úsporami energií.

Centrální jednotka systému Tecomat Foxtrot má v sobě integrovánu funkci programovatelného dataloggeru – záznamníku, který do dlouhodobé paměti ukládá libovolné měřené veličiny i vnitřní stavy. Může ukládat i obrázky z kamer a textové zprávy. Může vést deník událostí. Data může zasílat na externí databázové servery.

Pro velké aplikace je možné jednotlivé centrální jednotky systému Tecomat Foxtrot mezi sebou propojit jak sériovými linkami, tak především po síti Ethernet. Lze tak automatizoval libovolně velké objekty, například hotely, administrativní budovy sportovní areály apod. Centrální jednotky si mezi sebou pak vyměňují vzájemně data, takže se celek chová jako jeden velký řídicí systém ovládaný z dispečinku, například vizualizačním systémem SCADA RELIANCE.

9.
Programování i parametrizace

Celý systém Tecomat Foxtrot lze volně naprogramovat dle mezinárodního standardu IEC 61131. Což je významná výhoda nejen pro programátory, ale i pro koncového uživatele, protože není odkázán pouze na realizační firmu, která mu systém nainstalovala, ale kdykoliv budoucnu může systém přeprogramovat či rozšířit funkce programátor se znalostí programování PLC, jakých je v každé zemi velké množství. Programovat lze na dálku (není nutný výjezd programátora na místo realizace) a dokonce i za chodu aplikace, takže uživatel nezůstane ani vteřinu bez řízení.

Programovací prostředí Mosaic (vlastní produkt Teco a.s.) je špičkový produkt ve své kategorii, na domácím trhu nemá konkurenci a ve světě je srovnáván se systémem CODESYS, který používají jako svůj vlastní např. firmy WAGO, ABB, Beckhof, EATON, a řada dalších. Lze s ním začít programovat i bez velkého zaškolení, což potvrzují realizace zákazníků v Holandsku, v Rusku, v Iránu nebo v Izraeli, které programují zákazníci, kteří nebyli nikdy na školení.

Pro oblast jednoduchých standardních aplikací v inteligentních domech a automatizaci budov lze systém Tecomat Foxtrot jednoduše parametrizovat pomocí programu FoxTool i bez znalosti programování. Takto lze nastavit všechny typické funkce, které se v oblasti řízení budov a domů používají a systém může realizovat elektromontážní firma bez znalostí programování.

Programování i diagnostiku lze provést i na dálku po Internetu. To šetří náklady na výjezd servisních pracovníků. Díky funkci Firmware updater lze kdekoliv na světě provést update firmwaru (programu) všech nebo jen vybraných modulů aktuálním firmwarem dostupným v „cloudu“ na internetu.

10.
Dostupnost

Foxtrot se díky své příznivé ceně stává standardem v ovládání domů a budov, přitom Vám ovšem nabízí mimořádní možnosti ovládání.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.