Místo
Ratíškovice
Země
Česká republika
Seznam referencí
Řízení systémů vytápění a osvětlení – Aktivní centrum Ratíškovice

V obci Ratíškovice na Hodonínsku byl v roce 2016 postaven nový kulturní dům, tzv. Aktivní centrum, jenž je určen pro rozvoj kulturního života obce -restaurace, kuželna a prostory pro pořádání veřejných akcí. Budova aktivního centra je úzce propojena se sportovním areálem. V rámci stavby centra proběhla i rekonstrukce stávající kotelny, která zajišťuje dodávku tepla nejen pro Aktivní centrum, ale i pro krytý bazén.

Pro systém řízení nové kotelny s kogenerační jednotkou, distribuce tepla do objektů Baník a Aktivní centrum Ratíškovice a řízení osvětlení objektu Aktivního centra byl vybrán náš řídicí systém Tecomat Foxtrot a pro vizualizaci řízení SCADA/HMI systém Reliance od společnosti GEOVAP spol. s r.o.

Řídicí systém Foxtrot zde řídí:

  • spínání/stmívání osvětlení (tlačítka, centrální funkce západ/východ slunce)
  • chod výměníkové stanice (6 x topná větev, ohřev TUV)
  • kotelnu s kogenerační jednotkou TEDOM a plynovým kotlem WOLF
  • spotřebu tepla (komunikace M-Bus)
  • odesílání urgentních poruchových hlášení prostřednictvím GSM

Realizaci této reference provedly společnosti ELG-ELECTRIC s. r. o. a GEOVAP, spol. s r. o.

Další ukázky