Místo
Lvov
Země
Ukrajina
Seznam referencí
Řízení technologií v obchodním centru „Garáž“ – Lvov, Ukrajina

V ukrajinském Lvově v obchodním centru Garáž byl našim místním partnerem – společností „SAKS“ Lvov instalován v roce 2015 náš řídicí systém Tecomat Foxtrot pro řízení vytápění, osvětlení, vzduchotechniky, klimatizace a přípravy užitkové teplé vody. Cílem nasazení naší technologie je optimalizace využití energetické spotřeby budovy.

Popis činnosti automatického řízení:

  • Sledování bezpečného a bezporuchového provozu plynových kotlů, čerpadel a ventilátorů VTZ a klimatizace. Monitorován je i provoz elektro kotlů, ventilů a zabezpečovacích prvků ochrany.
  • Možnost vzdáleného vypnutí/zapnutí otopných okruhů, stanovení časových a teplotních režimů práce jednotlivých okruhů anebo jako celku.
  • Informování obsluhy o možnosti přerušení funkce řízení a oznámení důvodů vzniklých havarijních stavů
  • Neustálé ukládání všech naměřených hodnot. Jejich ukládání do týdenních souborů po celý kalendářní rok
  • Možnost vzdáleného vypnutí/zapnutí otopných okruhů
  • Možnost prohlížení principiálních schémat technologie na webových stránkách. V těchto schématech je možno provádět analýzu stavů v technologii, zapínat a vypínat jednotlivé prvky – provádět diagnostiku a odstraňování závad.
  • Možnost přechodu na testovací stránku technologie (po zadání hesla) z důvodu kontroly správné funkčnosti řízení v automatické a ručním režimu.
  • Z důvodů snížení ekonomické náročnosti na materiál, na výrobní čas požadovaných „komodit“ – především tepelného média je instalována možnost vzdálené kontroly procesů operátory, aplikátorem a servisní službou.

Projekt, instalaci a zprovoznění provedl Ing. Taras Čuma, společnost „SAKS“ Lvov,
Rok a místo instalace: 2015, Lvov, Washingtonova 3, Ukrajina.

Další ukázky
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.