Místo
Země
Holandsko
Seznam referencí
Řízení střelnice v policejní akademii

Náš holandský partner a distributor, společnost B&R Design byla požádána v roce 2014 o vytvoření centrálního řídicího systému pro novu policejní střelnici. Budova střelnice byla právě v rekonstrukci a její vnitřní labyrint byl navržen pro cvičení policie a speciálních ozbrojených složek. Tyto cvičné prostory jsou velmi realistické a týmy v nich používají ostré zbraně a náboje.

V prvotních návrzích uvažoval zadavatel o řešení postaveném na systému KNX, ale když zjistil, že při použití řešení postaveném na našem volně programovatelném systému Tecomat Foxtrot lze dosáhnout více požadavků a možností, bylo rozhodnuto postavit celé řešení na Foxtrotu. Především proto, že nebylo u Foxtrotu nutné použití separátní vizualizace na PC a použité smart WEB interface. Navíc mohl být Foxtrot využit i k řízení dalších technologií budovy střelnice – osvětlení, rolety, kamerový systém, displeje a ventilace. S použitím iPadu mohou aktivovat různé scény a monitorovat veškeré funkce a kamery.

Výcvikový prostor je tvořen masivními železobetonovými zdmi a neprůstřelným sklem, tak věřme, že v rámci výcviku nedojde k devastaci řídicí technologie. V návaznosti na aplikaci řízení technologií ve výcvikovém
prostoru – labyrintu, vyvstala otázka, zda by Foxtrot byl schopen řídit samotné 100 metrů dlouhé policejní střelnice.
Střelnice byla navržena pro trénink střelby ostrými náboji pro policejní a speciální ozbrojené složky. Původní
budova pocházela ze 70. let minulého století a 3 metrový rozvaděč zcela zaplněný relé tvořil vlastní řízení pohyblivých terčů. V 90. tých letech bylo řízení doplněno PC s Windows, nicméně toto řízení již přestalo fungovat.

Po prozkoumání původní výkresové dokumentace a původního řízení bylo rozhodnuto vytvořit nové řízení postavené opět na našem řídicím systému Tecomat Foxtrot. Původní 3 metrový rozváděč byl nahrazen malým domovním rozváděčem se zabudovaným dotykovým ovládacím panelem.

Systém může být ovládán tlačítky na rozváděči či dotykovým panelem. Mimo to mohou učitelé ovládat systém dvěma bezdrátovými ovladači a jimi spouštět i řadu scén. Díky interním Web stránkám Foxtrotu může být celý systém ovládán i prostřednictvím iPadu. Dále bylo do systému doplněno ovládání světel a klimatizace. Systém osvětlení je zde tvořen řadou exteriérových a interiérových svítidel o různé teplotě barev. Díky Foxtrotu lze uživatelsky tvořit různé simulace světelných scén imitující reálné situace pro výcvik střelby.

Další ukázky